Steve Jobsschool

De doelstelling van een SteveJobs School is leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst. Slim gebruik makende van de -digitale- mogelijkheden van vandaag. Uitgaande van de talenten en mogelijkheden van de leerling.

Om dat te bereiken worden kinderen op school niet meer gegroepeerd op basis van hun leeftijd. Wordt er gewerkt op basis van Individuele Ontwikkelings Plannen, die iedere zes weken samen met ouders en leerling wordt vastgesteld. Heeft iedere leerling een leerkracht als coach. Is de leerkracht verder vooral een vakspecialist. Kunnen kinderen zich, mede door het goed gebruik van adaptieve digitale leer- en trainingsprogramma’s, in hun eigen tempo zich ontwikkelen. Daarbij maken zij zich ook de 21e eeuwse vaardigheden eigen.

In de sCoolSuite digitale gereedschapskist zitten o.a. de volgende onderdelen